Bilde fra demonstrasjon 10. oktober 2015Forsvar folkestyret - Nei til TISA! 

https://www.trade4people.org/

For mer informasjon om TISA, se www.tisa.no

 

Norge er pådriver for avtalen for handel med tjenester (TISA). TISA er ikke signert, men vi frykter at avtalen vil presse fram konkurranseutsetting og privatisering av et bredt spekter av tjenester. Alt fra post, transport, helse til utdanning er på forhandlingsbordet. Norge er med i forhandlingene, men vi vet lite om hvordan Norge skal beskytte sine offentlige tjenester, og hvordan regjeringen vil beholde de folkevalgtes politiske handlingsrom.